Гаранция

Download: 

1. Majorsell Ltd. предоставя гаранция за своите продукти, както е описано подробно по-долу, за гаранционния срок от 12 месеци (6 месеца за преработени артикули), но не повече от 2 години от датата на изпращане. Тази гаранция не обхваща никаква случайна, специална или последваща причинена повреда. Искове за щети в резултат на неподходяща употреба на наши продукти няма да бъдат приемани.

2. Гаранционният срок започва да тече от датата на продажбата от дистрибутор или вносител на Majorsell (трябва да се предостави доказателство за продажба).

3. Жалбите трябва да се докладват на Majorsell: sales@majorsell.co.uk.

4. Процедурата за жалбите е следната:

4.1. Дистрибуторът/вносителят трябва да уведоми Majorsell за жалбата чрез изпращане на известие в рамките на 14 дни от откриването на проблема или получаване на такава информация от клиента. Известието трябва да включва: а) референтен номер и наименование на продукта, б) сериен номер (отнася се само за преработени компресори, серво за съединители и клапани), в) дата на продажба, г) снимки с високо качество, илюстриращи проблема и потвърждаващи произхода на продукта (печат на Majorsell и сериен номер – в случай на блокове).

4.2. Majorsell ще разгледа жалбата в рамките на 7 дни от датата на получаване на пълното известие.

4.3. Решението, заедно с оценката на Majorsell за конкретния случай и всяка обратна информация, ще бъде изпратено на дистрибутора/вносителя. Решението влиза в сила незабавно. Върнати повредени стоки няма да бъдат приемани, ако не бъде приложена горната процедура.

5. В изключителни случаи Majorsell може да изиска връщане на продукта, предмет на жалбата. Във всички останали случаи продуктът, предмет на жалбата, трябва да се съхранява от дистрибутора/вносителя до посещение на представител на Majorsell, но не по-дълго от 12 месеци.

6. Процедурата по жалбите се отнася само за дистрибутори и вносители на Majorsell.

7. Гаранцията е ограничена до замяна на закупените части/устройства или възстановяване на средствата само за тези части/устройства.

8. Гаранцията няма да бъде валидна, ако стоките не са били сглобени или съхранявани по правилния начин. Гаранцията не важи за обичайно износване, за последствията от износването, за повреди, причинени от влияние на химически вещества (използване на неподходящи или нискокачествени течности), както и при каквато и да е намеса от трета страна.
 

Имате ли въпрос за наши продукти?

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.