Εγγύηση

Download: 

1. Η Majorsell Ltd. καλύπτει τα προϊόντα της με εγγύηση όπως περιγράφεται παρακάτω, για χρονικό διάστημα 12 μηνών (6 μήνες για τα ανακατασκευασμένα εξαρτήματα) αλλά όχι μεγαλύτερο από τα 2 έτη από την ημερομηνία αποστολής. Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται για την κάλυψη τυχαίων, ειδικών ή παρεπόμενων ζημιών που ενδεχομένως να προκληθούν. Τυχόν αξιώσεις που θα προκύψουν από ακατάλληλη χρήση των προϊόντων μας δεν θα γίνουν δεκτές.

2. Το χρονικό διάστημα κάλυψης της εγγύησης θα ξεκινά από την ημερομηνία πώλησης από το διανομέα ή τον εισαγωγέα της Majorsell (πρέπει να παρέχεται απόδειξη αγοράς).

3. Τυχόν παράπονα θα πρέπει να αναφέρονται στη Majorsell: sales@majorsell.co.uk.

4. Η διαδικασία υποβολής παραπόνων είναι η εξής:

4.1. Ο διανομέας/εισαγωγέας πρέπει να ειδοποιεί τη Majorsell σχετικά με το παράπονο, αποστέλλοντας ειδοποίηση εντός 14 ημερών από τον εντοπισμό του προβλήματος ή τη λήψη συναφών πληροφοριών από τον πελάτη. Η ειδοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει: α) τον κωδικό και το όνομα του προϊόντος, β) τον αριθμό παραγωγής (αφορά μόνο τους ανακατασκευασμένους συμπιεστές, τους σερβομηχανισμούς συμπλέκτη και τις βαλβίδες), γ) ημερομηνία πώλησης, δ) φωτογραφίες υψηλής ποιότητας που απεικονίζουν το πρόβλημα και επιβεβαιώνουν την προέλευση του προϊόντος (σφραγίδα και αριθμός παραγωγής της Majorsell – στην περίπτωση των μονάδων).

4.2. Η Majorsell θα διερευνήσει το παράπονο εντός 7 ημερών από την ημερομηνία λήψης πλήρους ειδοποίησης.

4.3. Η απόφαση, μαζί με την αξιολόγηση της περίπτωσης από τη Majorsell και τυχόν στοιχεία για την επιστροφή του προϊόντος, θα σταλεί στον διανομέα/εισαγωγέα. Η απόφαση είναι εφαρμοστέα αμέσως. Τα προϊόντα επιστροφής που έχουν υποστεί ζημιά δεν μπορούν να γίνουν δεκτά, εάν δεν εφαρμοστεί η παραπάνω διαδικασία.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Majorsell μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή του προϊόντος που εμπλέκεται στο παράπονο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το προϊόν που εμπλέκεται στο παράπονο θα πρέπει να αποθηκεύεται από τον εισαγωγέα/διανομέα, έως την επίσκεψη του αντιπροσώπου της Majorsell, για διάστημα όχι μεγαλύτερο από 12 μήνες.

6. Η διαδικασία παραπόνων αφορά μόνο τους διανομείς και τους εισαγωγείς της Majorsell.

7. Η εγγύηση περιορίζεται στην αντικατάσταση των εξαρτημάτων/συσκευών που αγοράστηκαν ή στην παροχή πίστωσης για αυτά τα εξαρτήματα/συσκευές και μόνο.

8. Η εγγύηση θα ακυρωθεί εάν τα αγαθά δεν έχουν συναρμολογηθεί ή αποθηκευτεί με τον σωστό τρόπο. Η εγγύηση δεν μπορεί να καλύψει φυσιολογική φθορά, συνέπειες φθοράς και βλάβες που προκαλούνται από την επίδραση χημικών ουσιών (χρήση ακατάλληλων υγρών ή υγρών χαμηλής ποιότητας), ούτε τις παρεμβάσεις τρίτων.
 

Έχετε απορίες για τα προϊόντα μας;

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.